Témy workshopov ročníka 2014

1.

 

Hranice – pravidlá ako oporné múry – Marek Wesserle

    Mohlo by sa zdať, že vytvárenie hraníc a pravidiel je mimoriadne obmädzujúce a mohlo by to dokonca vyvolávať určitý pocit neslobody. V tomto workshope sa dozvieme, že hranice a pravidlá vo výchove detí vytvárajú akúsi pevnú pôdu pod nohami detí (aj rodičov) o ktorú sa v prípade ťažkostí môžu oprieť. Spoločne sa pozrieme na to ako hranice a pravidlá fungujú a čo robiť aby boli pozitívnym nástrojom vo výchove. Všetko toto prostredníctvom zaujímavých workshopových aktivít. 

2.

 

Radosť a utrpenie v rodine: vernosť v šťastí i nešťastí, v zdraví i chorobe – manželia Valáškovci

   

Peťo a Mirka Valáškovci (38 a 36) majú spolu sedem detí. Z toho štyri sú postihnuté zriedkavým genetickým ochorením kostí - osteopetrózou, ktorá sa vyznačuje lámavosťou kostí a je spojená so slepotou. Jedno z nich, Janko, je už v nebi. Príďte sa s nimi podeliť o krásu, krehkosť i biedu človeka, ale najmä o to, že Boh nás drží vo svojej dlani.

Ako hľadať a objavovať Božiu vôľu v našom živote, v každodenných povinnostiach, radostiach i starostiach? Ako prijať utrpenie, postihnutie či smrť a nachádzať v tom všetkom zmysel a pokoj? 

 

3.

 

Vyjadrovanie pocitov – manželia Grigarovci

   

"Čo sú pocity? Je to momentálny stav nášho vnútra. Vznikajú nezávisle od našej vôle ako spontánna reakcia na vonkajšie alebo vnútorné podnety. Nemožno ich mravne hodnotiť. Pocity sú zároveň aj ukazovateľom, do akej miery sú naplnené naše potreby. V každom z nás vzniká obrovské množstvo pocitov. Pocity sú dar od Boha, ktorý je daný každému človeku, aby obohacoval jeho život. O dôležitosti pocitov v manželskom a rodinnom živote vám porozprávajú manželia, rodičia troch dospelých detí Vlado (58 rokov) a Zitka (55 rokov) Grigarovci z Bratislavy-Petržalky.

 

4.

 

Médiá očami rodiča – pomocník, či trójsky kôň – manželia Mojtovci

   

Sú všade - v škole, v práci, na ulici, v obývačke, v spálni, v detskej izbe, vo vrecku nohavíc, či školskej taške. Ovplyvňujú náš život oveľa viac než sme ochotní si pripustiť. A čo naše deti? Vieme ich pripraviť na život s nimi? Je vôbec možné považovať médiá za svojho pomocníka vo výchove? Alebo navždy zostanú v našich rodinách len trójskym koňom? Je rozvíjanie kritického uvažovania u detí a prenášanie zodpovednosti na ne nevyhnutnosťou alebo len alternatívou? Mať či nemať televízor v domácnosti? A čo internet, časopisy, hudba ...?

 

5.

 

Výchova detí k zodpovednej sexualite – manželia Surjakoví

   

Aj vám sa stalo, že sa vás deti opýtajú intímnu otázku a vy v rozpakoch hľadáte vyhýbavú odpoveď?

Je veľmi dôležité, aby sa každé dieťa správne zidentifikovalo s vlastným pohlavím. Spoločne si odpovedzme na otázky ohľadom sexuality, chodenia a rôznych vplyvov, ktoré pôsobia pri výchove k zodpovednej sexualite našich detí.

 

6.

 

Boh za dverami manželskej spálne – manželia Predáčovci

   

 

 

Manželský vzťah „za dverami spálne“ je dôležitým rozmerom vzťahu manželov. Je to oblasť o ktorej sa ťažko hovorí s druhými a pritom je taká dôležitá a ťažko sa zaobíde bez usmernení a rady skúsených. Nestačí sa len na začiatku naučiť používať niektorú z metód Prirodzeného plánovania rodičovstva, ale veľakrát až čas ukáže a otvorí nové, ťažko riešiteľné situácie nielen v metóde ale aj v živote „v rytme cyklu“ a vzájomnom vzťahu.
Pozývame Vás na tento workshop, ktorý nie je prednáškou, na ktorej si oddýchnete, ale priestorom na diskusiu, navzájom medzi účastníkmi a tiež s manželmi Simonou a Dodom Predáčovými. (Učiteľský pár Symptotermálnej metódy Prirodzeného plánovania rodičovstva, ktorý stál pri rozbiehaní združenia Liga pár páru a stále je jeho súčasťou. Viac info: http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/december-2013/manzelia-predacovci