Témy workshopov ročníka 2015

1.

 

Otec a syn - znovuobjavenie úlohy otca v rodine - manželia Domesovci

   

Marek Domes (35r) spolu s manželkou Soňou pochádzajú z Trnavy a majú tri deti. Marek rozvíja projekt Otcasy a je spoluautorom projektu Drakobijec.

Máte pocit, že naším časom niečo chýba? Aj my sme tento pocit mali (Juraj a ja). Spoločnými debatami sme síce neobjavili Ameriku, ale zistili sme, že nám chýbajú správni chlapi. Kam zmizli, kde sa stratili? Objavia sa? Sami od seba určite nie.

Tak vznikol „projekt“ otcovia a synovia - Otcasy.sk , ktorý chce pomôcť objavovať správnych chlapov v nás a v našich synoch, aby sa naším rodinám a okoliu žilo lepšie.  

2.

 

Sexualita - zodpovedne k sebe, zodpovedne k deťom - manželia Mojtovci

   

Sme manželmi 19 rokov, máme 4 deti. Monika je učiteľkou v materskej škole, Peter pracuje v priemysle v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Našim hlavným koníčkom sme si my navzájom a vzájomnej láske a zodpovednosti sa stále učíme.

Ako prežívame svoju sexualitu?

Čo o nej vieme a nevieme?

Je náš vzťah svedectvom zodpovednej lásky?

Uvedomujeme si, že náš manželský vzťah významne predurčuje vzťah našich detí k sexualite? A tak o naše úspechy aj neúspechy vo vlastnej škole života sa radi podelíme so všetkými, s ktorými sa stretneme na FMR 2015.  

 

3.

 

Zasvätenie zasahuje do života našej rodiny - manželia Peciarovci

   

Marián a Mária Peciarovci z Trnavy sú manželmi už štyridsať rokov.Majú sedem detí, štyroch chlapcov a tri dievčatá. Najstarší je kňazom.

Zasvätenie skutočne zasahuje do života ich peknej rodiny. Aktívne sa angažujú v miestnej Cirkvi. Sú členmi spoločenstiev, ich apoštolát je naozaj rôznorodý. Podelia sa s nami o svoje prežívanie liturgického života v ich rodine. Poukážu na dôležitosť duchovného sprevádzania.

 

4.

 

Odkiaľ a kam smerujeme - manželia Rajskí

   

Boh nás stvoril v konkrétnom čase a priestore a s daným poslaním. Nesieme si dedičstvo predošlých generácií so svojim špecifickým vnútorným vybavením.

Kto vlastne som ja?

Kto je môj partner?

Prečo práve my dvaja sme sa rozhodli pre manželstvo?

Skutočný život manželov vo viere je „počúvanie Boha“ v slede udalostí. Naše slabosti nie sú prekážkami radosti, ale smerníkmi, ktoré nám vyznačujú cestu. Túto cestu manželov môžeme prirovnať k štyrom ročným obdobiam: jar, leto, jeseň, zima. O radostiach a úskaliach týchto období nám porozprávajú rodičia ôsmich dospelých detí Ján a Anna Rajskí z Trenčína.

 

5.

 

Zladenie kariéry a rodinného života - manželia Kubišovci

   

Sme manželia 19 rokov. Máme 5 detí, troch chlapcov a dve dievčatá, vo veku od 17 do 5 rokov.

Rodina je základom nášho života.

K budovaniu manželského vzťahu a vzťahov v rodine je potrebné pracovné zázemie. Kariéra nie je o úspechu. Realizovať sa, rásť aj po odbornej stránke je súčasťou aj osobnostného rozvoja, ktorý nám pomáha zlepšovať aj rodinný život. Kariéru nikdy nerobí jeden. Raz sa manžel obetuje pre manželku a druhý raz naopak. Každý sme dostali do daru talenty. A na nás záleží, či ich rozmnožíme alebo ukryjeme.

Ako sa to darilo a darí nám?

 

6.

 

Ako zlepšiť komunikáciu vo vzťahu - Mário Schwarz

   

 

 

Mario Schwarz (35r) je ženatý, s manželkou Ľubomírou majú 1,5ročného syna. Bývajú v Trnave, kde Mário pracuje v oblasti psychologického poradenstva. Pôsobil aj v Centre pomoci pre rodinu. Komunikácia sa považuje za najdôležitejší prostriedok na budovanie vzťahu. Žiaľ často komunikáciu nevyužívame na budovanie, ale búranie vzťahu, možno aj preto, že o nej málo vieme a takmer nikde sa o nej neučí. Na workshope si vysvetlíme efektívny proces komunikácie, budeme môcť pochopiť komunikačný štýl toho druhého, ale si aj povieme, ako vyjadriť pocity bez zraňovania. Prostredníctvom workshopu si ukážeme, že je možné efektívnejšie komunikovať a tak zlepšiť naše vzťahy.