Témy workshopov ročníka 2017

1.

 

Ako nám kríza v manželstve takmer zničila lásku - Manželia Štefan a Renáta Baťovci zo Žitavian

   

Sme manželmi 24 rokov,máme 3 dospelé deti. V prednáške budeme hovoriť o krízach v našom manželstve,ktoré vznikali vďaka rozdielnosti našich pováh,slabej komunikácie a časovej zaneprázdnenosti.Chceme hovoriť o tom že s Božou pomocou a túžbou žiť dobrý manželský vzťah je možné krízy zvládnuť. 

 

2.

 

Zadĺžili sme sa, ale prežili sme to!- manželia Klukovci

   

 

V prednáške nejde ani tak o to, že sme sa zadĺžili a že sme to prežili, ale ide o analýzu a riešeníe vzťahov medzi nami na podklade týchto ekonomicky ťažkých okamihov. Vyriešenie ekonomickej situácie je dosť dôležitá otázka, ale z nášho pohľadu podstatne dôležitejšou otázkou je vyriešenie alebo hľadanie riešenia problémov v manželskom vzťahu. Lebo Boh pomáha tým, čo hľadajú, nájsť.

3.

 

Najčastejšie chyby mladých manželstiev a ako sa ich vyvarovať - Mário Schwarz

   

Na workshope sa pozrieme na to, ako môžu ľudia v manželstve robiť aj nevedomé chyby, ktoré tomu druhému ubližujú. Budeme sa zaoberať tým, čo môžeme a máme urobiť vo vzťahu my, nie ten druhý. Tým sa môžeme vyvarovať viacerým nevhodným vzorcom správania a vytvárať v manželstve príjemnú atomsféru. V rámci toho budeme rozoberať komunikáciu, konflikty, zranenia, ale aj odpustenie.

 

4.

 

Odovzdávanie viery v rodine - manželia Fedorišinovci

   

Rodina ako miesto lásky a prijatia. Miesto kde môžeme spoznať úžasnú tvár nebeského Otca. Rodina ako miesto formácie a prvej skúsenosti s dotykom Boha. Na tému sa budete rozprávať s Františekom a Marcelou Fedorišinovcami.

 

5.

 

Aké to je keď deti nechodia do školy - manželia Krajčovičovci

   

 

Musia sa deti vzdelávať iba v škole? Dá sa na Slovensku učiť doma? Ako budú deti socializované?“ Odpovede na tieto otázky očakávajte od manželov Krajčovičovcov.

 

6.

 

Ako prežiť s tínedžerom? - manželia Riedlmajerovci

   

 

Digitálna invázia do našich životov spôsobila, že nadpisy, či novinové titulky (headlines) dnes musia byť preháňajúce až šokujúce. Aj názov tohto workshopu môže prvoplánovo evokovať, akoby sme chceli ponúknuť vzory a návody typu: "9 rád, ako prežiť pád lietadla." Ale žiť v jednej domácnosti s tínedžermi nie je tragédia ani katastrofa, ale skôr dobrodružstvo. Podobá sa kráčaniu po pružnom lane (slacklining). Chcete sa s nami prejsť? Róbert a Terka Riedlmajerovci.