O čom chlapi nehovoria

Adolescenti a mladí muži, stratení vo svojom malom svete, ktorí nemali to šťastie spoznať svoju hodnotu v rodine, sú tým častokrát stratení pre ten veľký svet. Bolesť duše, ktorá determinuje všetko. Aby tú bolesť uniesli, potrebujú pomoc. Bolesť, ktorá im inak zničí život. Toto nie je transformačná bolesť, toto je bolesť deštrukčná. Aby sa mohla stať transformačnou, potrebujú pomoc iných mužov.
Ako presne bolia otcovské rany? Čo je na nich najbizarnejšie? Aké novodobé fenomény krízy otcovstva na Slovensku pozorujeme? Hnev a zatrpknutosť syna sú hlboké, viacvrstvové a štruktúrované princípy tráum a rán. Pokúsime sa vstúpiť do ničoty adolescentov, zameriame sa na opakujúce sa patológie a vytesnenia, terapia ktorých má síce východiská, no určite nie je jednoznačná, jednorázová, ani jednoliata.

ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. (1976) Rímskokatolícky kňaz (2001), teológ (2008) a vysokoškolský pedagóg (2012). Rektor a duchovný správca - vysokoškolský kaplán - Univerzitného pastoračného centra sv. Andreja Svorada a Benedikta pri Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Študoval katolícku teológiu (Nitra). V doktorandskom štúdiu pokračoval na katedre pastorálnej teológie CMBF UK (Bratislava). Zároveň, po trojročnom štúdiu v Českej republike získal vyššie odborné zdravotnícke vzdelanie (DiS.). Venuje sa výchove, psychológii, spiritualite a praktickej teológii. Na Teologickom inštitúte a v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre (Univerzita Komenského Bratislava) prednáša pastorálnu medicínu a pastorálnu psychológiu. Pôsobí aj na Katedre klinických, teoretických a špeciálnych disciplín Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V rokoch 2009 -2014 vykonával funkciu delegáta pre pastoráciu mládeže v Rade pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska pre Nitriansku diecézu.

Študoval problematiku krízy otcovstva na Slovensku a propedeutiku vzťahu otec a syn (monografia, Otcovstvo: problém alebo výzva?, Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2010, 2. vyd. 2014). Prípadové štúdie z jeho druhej knihy (monografia, Otcovské rany. Štrnásť skutočných príbehov o tom, ako a prečo bolia, Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 2015, 2. vyd. 2016, 3. vyd. 2017) na tieto témy, odprezentoval v r. 2012 na konferencii The European Association for Cancer Research (EACR) v Barcelone, na XXIX. Congress of the International Academy of Pathology (IAP) v Cape Town v Juhoafrickej republike a v roku 2013 na kongrese Japan Society of Medical oncology (JSMO) v Japonsku (Sendai). Knihu Otcovské rany v nomináciách českého Katolického týdenníka, Kniha roka 2015, navrhol český kňaz a psychiater Jaroslav Max Kašparů na 2.miesto. Z výcvikov, sebaskúsenostných workshopov a aktívnych odborných účastí absolvoval logoterapeutické semináre, psychotraumatologické konferencie a vedecké podujatia SLEA, ČPS ČLS JEP, AWHP (Praha); SILOE, SPS, Coaching plus (Bratislava). Je zakladajúcim členom a členom správnej rady Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - EBMT.SK. Stal sa lektorom na púťach pre mužov, otcov rodín a na duchovných obnovách o identite muža a mužskej spiritualite. Je duchovným supervízorom saleziánskeho dobrodružného programu Otec a syn, spoločného projektu prerodiny.sk a Saleziánov dona Bosca.